Kapitel 3:
Människan omdefinierad

Psykologer och psykiatriker trodde att människan, genom att omdefinieras till ett djur utan själ, kunde manipuleras lika lätt som en hund kunde dresseras att avsöndra saliv vid ljudet av en ringklocka.
NEDLADDNINGAR