Kapitel 4:
Psykiatri: Männen bakom förintelsen

Nazisterna dödade miljoner. Deras rättfärdigande var psykiatrins och psykologins teori om rashygien – att vissa människor var underlägsna och borde utrotas och att deras sort borde avlas bort från rasen. Dessa förintelsens arkitekter drogs aldrig inför rätta.

NEDLADDNINGAR