NEDDROGNING AV MILITÄREN – PROFITERAR PÅ PTSD

Ansträngda och krigströtta män och kvinnor som antingen har tjänstgjort eller tjänstgör i det militära på eller utanför slagfältet, ställs i dag ofta inför känslomässiga ärr. Detta har varit ett välkänt problem genom århundradena, där soldater har drabbats av sådana sjukdomar som ångest, sömnlöshet, mardrömmar, stress och depression. Men i dag, mer än någonsin, etiketteras dessa normala reaktioner på krigens fysiska och känslomässiga påfrestningar som en ”psykisk störning” som kallas ”Post Traumatic Stress Disorder” (PTSD).

För inte så länge sedan behandlades krigstrauma med medkänsla, förståelse och kärlek. Men idag, har viljan att känna empati med krigaren och lyssna till hans erfarenheter ersatts av psykiatrikers ”snabbfixande” ta-ett-piller-mentalitet som använder sig av antidepressiva medel, antipsykotiska medel, stimulantia, lugnande medel eller ångestdämpande droger.

Men dessa kemiska sammansättningar kan ge skadliga effekter, och samlade bevis visar att den ständigt ökande användningen av psykiatriska droger kan underblåsa en epidemi av militära självmord och oförklarliga dödsfall.

Från 2001 till 2009 ökade arméns självmord mer än 150 %, medan beställningar av psykiatriska mediciner ökade med 76 % under samma period. Denna skyhöga statistik kan inte tillskrivas krigets fasor, eftersom 85 % av de militära självmordsoffren aldrig ens varit i strid. Detta tyder på att PTSD-diagnosen i stor utsträckning delas ut till aktiva värnpliktiga och veteraner som motivering att sätta fler och fler av dem på cocktails av ordinerade personlighetsförändrande droger vilka de kanske aldrig kan återhämta sig från.

Dokumentärfilmen Den dolda fienden: En inblick i psykiatrins förtäckta agenda, producerades som en offentlig tjänst för aktivt tjänstgörande soldater, veteraner och deras familjer. Den ger tittarna information som den psykiatriska läkemedelsindustrin inte kommer att avslöja. Den publiceras här, inte bara för våra soldater, utan även för regeringar och militära tjänstemän som försöker komma till rätta med hur finansieringen med miljardtals dollar i psykisk hälsa i så hög grad har svikit våra trupper.

NEDLADDNINGAR