PSYKOFARMAKA GER UPPHOV TILL SJÄLVMORD

”Vi har aldrig drogat våra trupper i denna utsträckning och den nuvarande ökningen av självmord är inte någon slump. Varför har inte militärpsykiatrin fråntagits sitt befäl över mentalvården? I alla andra delar av militären skulle de ansvariga ha bytts ut.”

– Bart Billings, Ph.D., pensionerad överstelöjtnant och tidigare militärpsykolog

En soldats liv är krävande.

De tränas att vara alerta, beslutsamma och fokuserade – och i toppform, både fysiskt och mentalt. Det är en nödvändighet.

Men soldaterna som verkar under påverkan av psykiatriska droger speglar bara det motsatta.

Trots det visar militära elektroniska register att minst en av sex militärer tar någon form av psykofarmaka. Detta förhållande är förmodligen kraftigt underskattat, eftersom register över vad som ordinerats inte förs vid fronten, där droger ofta ges informellt av sjukvårdare eller av medsoldater.

Riskerna av att ta psykofarmaka har länge varit kända. När det gäller antidepressiva medel, finns det nu nästan 100 läkemedelsreglerande byråvarningar från tio länder och Europeiska Unionen varnar patienter och de som skriver ut läkemedel för biverkningar, inklusive fientlighet, våldsamt beteende och självmord.

http://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/antidepressantsideeffects

Även om inget av detta drogande verkligen hjälper den militärtjänstgörande soldaten eller veteranen, har det amerikanska försvarsdepartementet (DoD) och Veteran Affairs (VA) spenderat nästan 2 miljarder sedan 2001 för behandling av psykiska störningar. Denna häpnadsväckande summa är inte unik enbart för USA: Varje år spenderar det australiska Department of Veteran Affairs 160 miljoner dollar på psykisk hälsa för sina veteraner.

Trots detta har betydande psykiatriska utgifter som dessa i armér runt om i världen inte gjort något för att minska graden av sjukhusvistelse för aktiva soldater med psykiska problem. Ovanpå detta, fortsätter självmordstalen att eskalera.

Fler brittiska soldater och veteraner begick självmord 2012 än som dog i strid. Och fler anställda i australiska försvaret har dött genom självmord under det senaste decenniet än som dött på frontlinjen.

Mellan 2001 och 2009 begicks det 2 100 självmord i den amerikanska armén, tredubbelt så många soldater som dog i Afghanistan och hälften så många av alla amerikanska dödsfall i Irak. Under samma period ökade militära beställningar av psykiatriska droger som är kända för att orsaka självmordstankar och -handlingar, med 76 %.

Amerikanska veteraner har det ännu värre. En amerikansk militär veteran begår självmord varje 65 minut – häpnadsväckande 22 per dag.

NEDLADDNINGAR