ÅTGÄRDER SOM DU KAN VIDTA

De växande framgångarna med KMR:s kampanjer för att återställa mänskliga rättigheter och värdighet inom mentalhälsovården beror i stor utsträckning på de många bidragen från bekymrade medborgare, yrkesverksamma, konsumenter, grupper och organisationer vilka assisterar KMR:s åtgärder på global nivå. Nedan finns åtgärder du kan vidta som kommer att göra skillnad.

1. SKYDDA ANDRA FRÅN PSYKIATRISKA ÖVERGREPP: Dela denna dokumentärfilm med vänner, kollegor, familjemedlemmar och andra som har utsatts för oriktig behandling i det psykiatriska systemet. Gå in på se.cchr.org/vets för mer information om vad soldater och veteraner kan göra för att skydda sig själva och andra.

2. RAPPORTERA KRIMINELLA OCH ALLA ANDRA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP: Om du eller en kollega, familjemedlem eller vän har vetskap om kriminella psykiatriska övergrepp kan du anmäla den psykiatriker som är ansvarig för brottet (till exempel: övervåld, brottslig försumlighet, olaga frihetsberövande eller bedrägeri) genom att kontakta polisen. Du kan också fylla i rapportformuläret online på se.cchr.org/abusereport. Om det inte finns tillräckliga bevis för brottsligt missbruk, kan du även skicka in ett civilt klagomål till Medical Licensing Board (i Sverige, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) som utreder och åtalar medicinsk felbehandling och vårdslöshet. Om du är i Försvarsmakten eller en veteran, och den felande psykiatern är militärpersonal, kolla med den medicinska avdelningen för vägar att lämna ett brottsklagomål eller civilt klagomål. Skicka en kopia av ditt klagomål till CCHR International på contact@cchr.org.

3. BILDA STÖDGRUPPER: Bilda en grupp eller arbeta med andra grupper av veteraner som har diagnostiserats med PTSD eller en annan ”psykisk störning”. Hjälp varandra under läkartillsyn (inte psykiatrisk) att sluta ta psykiatriska droger. Försök aldrig att göra detta utan medicinsk övervakning. Gå in på cchrint.org/psychdrugdangers för att få information från denna unika sökbara databas över psykiatriska preparat angående de farliga biverkningarna hos dessa droger och informera andra om denna tjänst. Du kan även besöka cchrint.org/alternatives för information om behandlingsalternativ.

4. RAPPORTERA SKADLIGA BIVERKNINGAR: Veteraner, soldater i aktiv tjänst, deras familjemedlemmar eller vänner ska inte bara rapportera alla skadliga biverkningar av psykofarmaka till allmänpraktiserande läkare och doktorer, utan även till landets myndighet som ansvarar för reglering av läkemedel. Det är endast genom att rapportera alla negativa verkningar från läkemedel som de fullständiga konsekvenserna av psykiatriska medel kan bli kända. I USA, besök fda.gov/medwatch för att rapportera dessa biverkningar eller gå in på cchrint.org/psychdrugdangers för mer information om dessa droger.

5. RAPPORTERA PSYKIATRISKA SKADOR ELLER EXPERIMENT: Gå inte med på att delta i något psykiatriskt experiment eftersom de ofta är fysiskt skadliga. Många av dem ordineras för att behandla en ”diagnos” som psykiatriker inte har kroppsliga belägg för. Se till exempel upp för alla procedurer med ingrepp i hjärnan, såsom elektrokonvulsiv behandling (elchocker eller ECT), Deep Brain Stimulation (DBS, stimulering av hjärnan på djupet), Vagus Nerve Stimulation (VNS, stimulering av vagusnerven), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS, transkraniell magnetisk stimulering), Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS, repetitiv transkraniell magnetisk stimulering), och andra. Ofta rekommenderas dessa när andra psykiatriska behandlingsformer har misslyckats. Men felet ligger inte hos patienten, han är inte ”behandlingsresistent”. Felet ligger hos psykiatriker som inte kan diagnostisera. Rapportera sådan behandling till KMR via e-post: info.kmr@telia.com.

6. FÅ JURIDISK HJÄLP: Offer för psykiatriska övergrepp eller deras anhöriga kan lämna in stämningsansökningar mot psykiatrikern eller yrkesmannen som bär ansvaret för den felaktiga diagnosen och skrev ut preparat som skadat dem, eller för vållande till annans död. Du kan ha giltigt skäl för att begära skadestånd från psykiatrikern. Du ska i så fall kontakta en advokat. Du kan också kontakta KMR på info.kmr@telia.com för mer information om detta.

7. FÖR UTBILDARE ELLER SEMINARIELEDARE: Du kan hålla egna seminarier och göra andra medvetna om farorna med psykiatriska droger genom att beställa det kostnadsfria utbildarpaketet Den dolda fienden. Paketet har en utbildarhandledning, dokumentärfilmen Den dolda fienden och annat material, åtföljt av enkla instruktioner för hur du ska hålla professionella och effektiva seminarier.

8. DISTRIBUERA KMR:s DOKUMENTÄRFILMER: Skaffa och distribuera KMR:s utbildande dokumentärfilmer till andra på bred front. Dessa filmer har vunnit utmärkelser för sin förträfflighet och har informerat miljontals människor världen över om faran med psykiatrins diagnoser och deras droger, och skadliga psykiatriska behandlingar, vilka alla saknar den vetenskapliga standard som andra medicinska grenar har.

9. BESÖK KMR:s MUSEUM: ”Museet Psykiatri: Dödens industri” beläget vid KMR:s internationella huvudkontor på 6616 Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90028. Här är sanningen om denna profitmotiverade, korrupta och brutala industri, som har lämnat död och förintelse i sitt kölvatten. Ring i förväg och arrangera rundturer för sjukvårdsstuderande. Besökare är välkomna veckans alla dagar. Gratis inträde och parkering. Ring +1-800-869-2247 för mer information. Du kan också besöka online-museet Dödens industri – en fullständig rundtur i virtuell 3D med alla audiovisuella presentationer. Gå in på se.cchr.org/museum.

10. STÖD VÅR SAK: Det är tack vare donationer och medlemskap som KMR kan tillhandahålla kostnadsfria tjänster och informationskampanjer till allmänheten. KMR är en ideell organisation som har till syfte att utrota psykiatriska övergrepp inom alla delar av samhället. Genom att göra donationer till KMR, stödjer du den mest engagerade och effektiva människorättsorganisationen som idag kämpar för reformer inom psykvården. Besök cchrint.org/cchrint-donate.

NEDLADDNINGAR