Kapitel 12:
Beroende och vanebruk –

PSYKIATRIN SKAPAR SJUKDOM

Även om psykiatriker och läkemedelsföretag motvilligt medger de flesta biverkningar som psykofarmaka skapar, finns det en som de nästan aldrig nämner – beroende.

De flesta anser att beroende innebär ett okontrollerbart psykiskt eller fysiskt begär av ett visst ämne.

Men inte psykiatriker. De kallar det ”vanebruk”.

Oavsett vad man kallar fenomenet så upplever de flesta fasansfulla abstinensreaktioner när de försöker sluta med psykofarmaka.

Men vad värre är, beroendeframkallande psykofarmaka, som till exempel centralstimulerande medel, säljs till och med till barn på skolgårdarna. Och det är känt att dessa medel leder till beroende av andra droger, som till exempel heroin och kokain.

Ändå får vi höra från psykiatriker att enbart psykofarmaka kan hindra människor från att bli galna och lindra psykiska störningar.

Men är det verkligen så?

Eller finns det andra alternativ – effektiva, billiga och drogfria – som skulle kunna uppfylla alla de löften som psykiatrin bröt eller lämnade ouppfyllda.

NEDLADDNINGAR