Kapitel 4:
Spekulation i sjukdomar

ATT SÄLJA SJUKDOM TILL DE OROLIGA FRISKA

Disease Mongering (spekulation i sjukdomar): ”Handlingen att övertyga i praktiken friska människor om att de är sjuka, eller en aning sjuka människor om att de är mycket sjuka.”

Psykiatriker känner till detta. Läkemedelsföretagen känner till detta. Annonschefer världen över känner också till detta.

Spekulation i sjukdomar är en mycket framgångsrik strategi som förvandlar vanliga situationer i livet till psykiatriska sjukdomstillstånd, och får folk från alla delar av samhället att oroa sig över den senaste ”psykiska störningen” – och kräva att de får ett piller.

Och enligt en marknadsföringsguru: ”Ingen terapeutisk kategori går lättare att profilera än området för ångest och depression, i och med att sjukdomen sällan baserar sig på mätbara fysiska symptom och därför är öppen för begreppsbestämning.”

Och det fungerar. Psykiatriker och läkemedelsföretag har lagt beslag på en lukrativ marknadsnisch som drar in över 150 000 dollar i minuten.

Nu när denna spekulation i sjukdom skapar illusionen av att psykisk sjukdom är ett utbrett fenomen, hur säkra är de medel som psykiatrikerna skriver ut som behandling?

NEDLADDNINGAR