Kapitel 9:
MASSMARKNADSFÖRINGEN

MAN ALDRIG MÄRKTE

Om man vet vad man ska leta efter, ser man dolda kampanjer för marknadsföring av läkemedel praktiskt taget överallt.

Många av dessa kampanjer finansieras av läkemedelsindustrins frontgrupper och leds av psykiatriker men utger sig för att vara medkännande patientstödgrupper.

Av alla dessa program så är en av de mest framgångsrika den till synes välmenande kampanjen med screeningen (testning) för psykiska sjukdomar; den använder generella psykiatriska frågeformulär för att diagnostisera alldagliga tillstånd i livet som till exempel nedstämdhet, nervositet och tillfällig ensamhet.

Under förespegling av att vara ”självmordsförebyggande” riktar sig åtgärder som TeenScreen till tonåringar. Men statistiker visar att vi inte har någon självmordsepidemi bland tonåringar. Faktum är att under det gångna årtiondet har självmordsfrekvensen bland amerikanska tonåringar faktiskt gått ner med 25%.

Men vad viktigare är, deltagare var mer benägna att överväga självmord som en lösning på ett problem efter att ha deltagit i testningen än de var före testningen.

Än så länge har screeningkampanjer begränsats till dem som frivilligt deltar.

Men hur blir det om screening blir obligatoriskt?

NEDLADDNINGAR