Kapitel 11:
Min läkare sade aldrig

VAD PSYKOFARMAKA FAKTISKT GÖR

Trots att psykofarmaka säljs som ”säkra och effektiva” av psykiatriker och läkemedelsföretag, ser vi en alarmerande ökning av konsumentrapporter om negativa biverkningar.

Hos barn ser vi fetma, hjärtsjukdomar och diabetes. Hos gravida kvinnor har risken för allvarliga medfödda missbildningar nästan tredubblats. Och för pensionärer, en markant förkortad livslängd.

Kanske det allvarligaste av allt är den stora risken för våldsbeteende, vilket inbegriper självmord. När människor väl tar antidepressiva medel skjuter antalet självmord i höjden från 11 på 100 000 till 718 – mer än 65 gånger fler.

Och det finns utförliga bevis för att även om man inte drabbas av biverkningar av psykofarmaka på kort sikt, så kommer man att drabbas av dem på lång sikt.

Den mycket stora sannolikheten att man drabbas av betydande biverkningar på både kort och lång sikt borde ge var och en som överväger att ta psykofarmaka en rejäl tankeställare.

Men hur är det med de personer som redan tar dem, som inte kan sluta hur mycket de än försöker?

NEDLADDNINGAR