Kapitel 6:
Ett blint tillsynsorgan

Så varför tillåter man att så mycket farlig psykofarmaka finns på marknaden?

En anledning kan vara svängdörren mellan myndigheterna, den akademiska världen och läkemedelsindustrin, där paneler som rekommenderar godkännande av psykofarmaka länge har varit fulla med psykiatriker med finansiella kopplingar till läkemedelsföretag.

En annan anledning kan vara att istället för att i säkerhetssyfte övervaka effekterna efter det att medlet har marknadsförts, omvandlas nu de kliniska testerna i slutfasen till forskning i ett nytt syfte: att testa psykofarmaka för andra psykiatriska störningar.

Det är också därför läkemedelsföretag fortsätter att ha vinstmarginaler som ligger tre gånger över de flesta andra företag.

Faktum är att den totala vinsten för de tio största läkemedelsföretagen i Fortune 500 översteg den sammanlagda vinsten för de andra 490 företagen.

Och när så mycket pengar står på spel är det inte så konstigt att aktieägarna aldrig får höra sanningen om de preparat som företagen de investerar i producerar.

Men när preparatet väl har godkänts har man nästa problem:

Hur övertygar man de läkare som skriver ut dessa preparat om att de faktiskt är ofarliga, effektiva och har få biverkningar, när läkemedelsföretagets egna tester visar att detta inte är fallet?

NEDLADDNINGAR