Kapitel 10:
Massmarknadsföring –

DAGS FÖR DIN ÅRLIGA UNDERSÖKNING

Psykiatriker insisterar på att screening för psykisk sjukdom skulle vara till nytta för alla.

Idag går deras dröm i uppfyllelse, tack vare en av presidentens rådgivande kommittéer, kallad The New Freedom Commission on Mental Health, ett omfattande projekt som gjorde upp strategin för att screena stora delar av det amerikanska samhället för tecken på psykisk sjukdom.

För många är dock screening för psykisk hälsa redan en realitet. Som regel screenas fosterbarn och ges psykofarmaka. Likaså amerikanska män och kvinnor i uniform.

Och det finns redan planer på att screena och möjligen ge psykofarmaka till gravida kvinnor och, följaktligen, deras ofödda barn.

För att genomföra denna neddrogning av befolkningen har psykiatriker och forskare, som finansieras av olika läkemedelsföretag, skapat ett steg-för-steg-flödesschema som anger att man enbart ska skriva ut de senaste och dyraste psykiatriska preparaten till patienter med psykiska problem – och om det inte fungerar, ge dem elchocker.

Med allt detta arrangerat, vad händer med patienter när de väl har fått sin diagnos och placerats i psykiatrins drognät?

NEDLADDNINGAR