Kapitel 5:
Psykofarmaka uppe till prövning

I den moderna psykiatrin har psykofarmaka blivit det föredragna vapnet. Men är de så säkra som vi fåtts att tro?

Faktum är att påståenden från psykiatriker och läkemedelsföretag om att psykofarmaka är ofarligt ligger långt ifrån sanningen.

Först och främst, det är i huvudsak läkemedelsföretagen själva som undersöker om preparatet är ofarligt, inte myndighetsorgan eller oberoende laboratorier – vilket skapar en uppenbar intressekonflikt.

Psykiatriker saknar vetenskapliga labbtester som objektivt mäter förbättring, vilket ger forskare många tillfällen att vinkla resultaten från testerna av medlen till läkemedelsföretagens fördel.

Det finns många, många sätt att utforma partiska tester för att undvika negativa resultat eller framhäva det positiva.

En läkemedelsexpert sammanfattade det med följande: ”Det kan bevisas att de flesta hävdade forskningsresultaten är falska.”

Resultatet? Mängder av negativa verkningar förknippade med psykofarmaka har sedan dess upptäckts, däribland mord och självmord.

Då testandet av psykofarmaka genomsyras av korruption till denna grad, ställer man sig frågan:

Var finns de personer som har anförtrotts med att skydda oss?

NEDLADDNINGAR