Kapitel 8:
Psykofarmaka och media

EN KÄRLEKSAFFÄR PÅ WALL STREET

Men 1997 pressade läkemedelsindustrins lobbyister USAs kongress till att tillåta reklam för psykofarmaka på amerikansk tv. Detta öppnade slussportarna för en flodvåg av reklam som sköt i höjden från 595 miljoner dollar år 1996, till 4,7 miljarder dollar idag, en nästan sjufaldig ökning.

I USA utgör reklam för läkemedel i TV 55 % av läkemedelsindustrins budget för direktreklam till konsumenterna.

Det är därför inte förvånande att mediakonglomerat inte vill bita den hand som föder dem.

Det är så psykiatriker och läkemedelsföretag har lyckats använda varje kommunikationskanal de kan påverka för att slå på trumman för ett enda, obevekligt budskap: ”Du är sjuk, vi har lösningen, och tala med din läkare.”

Men de nöjer sig inte enbart med kampanjer i media.

Så deras nästa strategi är: Hur ska man övertyga ännu fler människor att ta psykofarmaka och ändå förbli ett dolt inflytande?

NEDLADDNINGAR