Kapitel 7:
Marknadsföring till läkare

DEN ENKLA FÖRSÄLJNINGSMETODEN

Hur lyckades psykiatriker och läkemedelsföretag med att övertyga miljoner läkare till att skriva ut deras kraftiga psykofarmaka, till hundra miljoner människor?

Att undervisa läkare börjar vid medicinska konferenser – konferenser som ofta betalas av läkemedelsföretag.

Respektabla facktidskrifter publicerar studier som skrivits av läkemedelsföretagens spökskrivare och falskt tillskrivs framstående psykiatriker, som får betalt för att sätta sina namn på dem.

Läkemedelsindustrin spenderar i dagsläget 22 miljarder dollar om året på marknadsföring till läkare för att höja antalet recept – häpnadsväckande nog 90 % av dess marknadsföringsbudget.

Följden har blivit att yrkesfolk inom sjukvården ordinerar psykofarmaka, försäkrade av ”experterna” inom detta område – psykiatrikerna – att medlen är säkra och nödvändiga.

Men psykiatriker och läkemedelsföretag insåg tidigt att det inte räckte med att rikta sig till läkare.

Hur kunde man nå målgruppen – de slutliga konsumenterna – och få dem att locka dem till läkarmottagningen och få dem attkräva dessa medel?

NEDLADDNINGAR