Inga genetiska bevis för psykisk ohälsa

”Inga anspråk på en gen för något psykiatriskt tillstånd har stått sig genom tiderna, trots allmän felinformation.” – Dr Joseph Glenmullen, psykiater vid Harvard Medical School

”... modern psykiatri har ännu inte på ett övertygande sätt kunnat bevisa att en enda mental sjukdom är genetiskt eller biologiskt orsakad.” – David Kaiser, psykiatriker

”Efter fyrtio år har ’biologisk’ psykiatri ännu inte bekräftat att ett enda psykiatriskt tillstånd/diagnos är en avvikelse/sjukdom, eller är någonting ’neurologiskt’, ’biologiskt’, ’kemiskt obalanserat’ eller ’genetiskt’.”  – Dr Fred Baughman Jr, barnneurolog, medlem av American Academy of Neurology

NEDLADDNINGAR