Kapitel 3:
Spekulation i sjukdomar

En formlig flod av psykisk sjukdom omger oss.

Var kommer den ifrån? Med hjälp av sin DSM kan psykiatriker beteckna vem som helst som lever på jorden idag som psykiskt sjuk. Blyghet – en vanlig situation i livet – har nu placerats i handbokens register med namnet ”social fobi”.

Oavsett hur stor den psykiatriska neddrogningsindustrin växer sig, arbetar psykiatriker hårt på att uppfinna nya störningar för att göra den ännu större. Det är ett piller för varje sjukdom – och man talar inte om för allmänhet och patienter hur farliga psykofarmaka verkligen är.

FAKTA: Sedan 1994 har det skett en ökningen på 4 000 % i diagnosen bipolär hos barn (i USA). Och antalet barn som det skrivs ut psykofarmaka till har femdubblats, till omkring 2,5 miljoner.

NEDLADDNINGAR