Kapitel 8:
Skaffa dig fakta

Men psykiatriker insisterar på att man ska tro att deras preparat är ”säkra och effektiva” – därför att det är de som är ”experterna på psykisk hälsa” och inte du. Men fall efter fall visar att det kan få katastrofala följder om man litar på dem.

Och hur blir allmänheten bättre informerad? Genom att insistera på sin rätt till informerat samtycke.

Läkare säger att detta är de fakta du måste känna till:

För det första: Psykiatriska störningar är inte verkliga sjukdomar som kräver medicinsk behandling.
För det andra: Det finns inga vetenskapliga bevis överhuvudtaget för att psykofarmaka hanterar några psykiska problem.
För det tredje: Psykofarmaka döljer symptom och ger allvarliga negativa verkningar på kort och lång sikt.

Psykiatriker erkänner ...
”Ingen vet exakt hur dessa psykiatriska mediciner verkar.”
”Jag berättar inte om alla biverkningar för det finns så många.”
”I många år trodde vi att vi hade de perfekta testerna, men det visade sig att de inte var av något värde.”
”Man vet aldrig om det är rätt medel.”
”Man får alltid pröva sig fram.”
”Man kan bara inte bota någon.”

För det fjärde: De kan orsaka beroende och missbruk.
För det femte: De flesta psykiska problem orsakas av en bakomliggande kroppslig sjukdom som kräver medicinsk, inte psykiatrisk behandling.
För det sjätte: Oavsett hur allvarlig den emotionella eller psykologiska påfrestningen är så finns det många effektiva alternativ som inte kräver psykofarmaka.

Eftersom modern psykiatri har spritt sig över hela världen de gångna 50 åren, har även neddrogning med psykiatriska medel gått samma väg. Men eftersom de flesta alternativ utan psykofarmaka sällan meddelas patienterna, ges nästan aldrig verkligt informerat samtycke.

Men det finns ett sätt att avslöja dessa missförhållanden med psykofarmaka – genom att rapportera klagomål och negativa verkningar från psykiatriska medel till läkemedelsverket.

Det är bara genom att rapportera alla sådana negativa reaktioner som den sanna omfattningen av ohyggligheterna med bruket av psykofarmaka kommer fram.

FAKTA: FDA medger att antagligen bara 1–10 % av de negativa verkningarna från läkemedel faktiskt rapporteras av patienter eller läkare.

NEDLADDNINGAR