Kapitel 13:
Vad du bör göra för att ställa det till rätta

Psykiatrikerna och deras psykofarmaka har en lång och väldokumenterad historia av misslyckande, och de angrips genom myndigheters varningar, lagstiftning och tiotusentals rättsprocesser.

Till och med psykiatrikerna erkänner att de inte har ”några botemedel för psykiska sjukdomar”.

Men det finns faktiskt hundratals fungerande alternativ, föga kända på grund av psykiatrikernas inflytande och den makt som finns i läkemedelsföretagens pengar. Och dessa alternativ kan till och med hjälpa de personer som har de allvarligaste psykiska problemen.

Intressant nog så finns det bakom de flesta psykiatriska problem en oupptäckt och obehandlad fysisk sjukdom. Och när den har botats har även det ”psykiska problemet” hanterats.

Men på grund av det starka inflytande som psykiatriker och läkemedelsföretag har över resten av det medicinska fältet, upplyses patienterna sällan om detta.

För att skydda dig själv och dem du älskar, insistera på ett fullständigt och korrekt samtycke: en redogörelse för alla risker och fördelar med den rekommenderade behandlingen, en redogörelse för andra behandlingar och vad som kan hända om man inte göra något alls.

NEDLADDNINGAR