Kapitel 2:
Psykofarmaka

BERÄTTELSEN

Psykiatriker hävdar att de har utvecklat psykofarmaka med fantastiska resultat. Men är denna räcka kemikalier för hjärnan de ”vetenskapliga framsteg” som de påstår?

Sigmund Freuds tidiga marknadsföringsansträngningar bidrog till en omfattande kokainepidemi över hela Europa.

Psykiatrikernas nästa kur blev amfetaminer tills dessa medel upptäcktes vara inte bara verkningslösa, utan dessutom ytterst giftiga och beroendeframkallande.

Många år senare tillkännagav man för världen att ”antidepressiva” medel faktiskt var ”livsstilsdroger” för ett samhälle där man kunde ”välja humör efter behag”. Men tio år senare kunde chockerande detaljer om biverkningar, som till exempel våldsamhet och självmord, inte längre ignoreras, med omkring 3.9 miljoner kritiska händelseförlopp enbart för Prozac.

Än idag används denna mall, med hänförda rapporter om dessa nya kemiska behandlingar, som marknadsförs som ”mirakelmedel”.

Två frågor återstår – var finns den vetenskap som psykiatrin grundar sig på?

Och hur mycket längre kommer allmänheten att fortsätta låta sig luras av falska förhoppningar, upphaussning och rena lögner?

NEDLADDNINGAR