Kapitel 14:
KMR: Återställer mänskliga rättigheter och värdighet till mentalvård

Psykiatriker beter sig som om de står över lagen – låser in folk utan rättegång, berövar dem deras mänskliga rättigheter, samtidigt som de tvingar på dem behandling de inte vill ha. KMR har avslöjat, bekämpat och vunnit mot psykiatriska kränkningar i över trettiosex år.

NEDLADDNINGAR