Kapitel 10:
Kriminalitet inom psykiatrin

Psykiatrikerna är en ”yrkesgrupp” bestående av individer som begår våldtäkt, utpressning och bedrägeri, och många av dem har satts i fängelse och ålagts bötesbelopp. Minst 10 % av alla psykiatriker begår sexuella övergrepp mot sina patienter, och vart tjugonde offer är minderårigt.
NEDLADDNINGAR