Att ge droger till barn: Psykiatrin förstör liv

Tidningsartiklar basunerar ofta ut de ”under” som dagens psykofarmaceutiska forskning tar fram för behandling av barns inlärnings- och emotionella ”problem” och ”oförmåga”.

De låter förnuftiga. De låter övertygande – vetenskapen besegrar än en gång vårt materiella universum till nytta för mänskligheten. Vem skulle kunna ha något emot att göra det möjligt för dem som har det svårt att leva ett normalt liv?

Jo, det skulle Daniels föräldrar! Och det skulle Corys. De skulle argumentera mot detta häftigt och lidelsefullt. Och eftersom det finns över 20 miljoner skolbarn världen över som uppges ha en mental störning som kräver att de blir kemiskt tyglade med starka sinnesförändrande psykiatriska medel, är dessa föräldrar långt ifrån ensamma.

Vilka är Daniel och Cory och varför protesterar deras föräldrar? De är barn som inte bara är oförmögna att leva ett normalt liv på grund av s.k. ”mirakelmedel”; på grund av dessa medel finns de tragiskt nog inte längre bland oss.

Jag vill gärna att du granskar ovanstående exempel ur ett barns synvinkel, eftersom verkligheten och diagnoserna kanske inte återspeglar samma sak när det gäller psykiatrins ”innepiller”.

Begrunda flera av orden och hur de används. Ta till exempel ”normal”. Du har förmodligen en egen idé om vad det innebär att leva ett normalt liv. Innefattar det konsumtion av beroendeframkallande, sinnesförändrande och dödliga psykiatriska medel? Innefattar det ett totalt beroende av dessa droger för att förbli normal?

Och hur är det med ordet ”medicinering”? Lättar det ditt sinne att frammana bilder av någon välgörande hostmedicin, utskriven av en vänlig husläkare? Inget kunde ligga längre från sanningen. Psykiatriska läkemedel är mycket starka vanebildande medel.

Så har vi termen ”vetenskaplig”, ofta använd av psykiatrin för att ge legitimitet till dess uttalanden. Enligt World Book Dictionary innebär ordet ”systematisk; riktig; exakt”. Dessa egenskaper har inget med psykiatri och faktiskt inte heller med dess kusin, psykologi, att göra.

Exempel på andra ord som de har omdefinierat är ”normer”, ”rätt”, ”fel”, ”trygg” och till och med ”utbildning”.

Detta är psykiatrikerns och psykologens raffinerade propaganda i verksamhet – att omdefiniera ord. I deras händer verkar saker och ting på något sätt förvrängas för att slutligen gå i bitar.

Problemet är att deras världsomfattande propaganda när det gäller barn och utbildning har duperat både välmenande föräldrar, lärare och politiker, så att det som är ”normalt” – där har vi det ordet igen – bland barn inte längre är normalt, utan en psykisk sjukdom. Och vidare, att det ”drabbade” barnet kanske kan klara sig igenom de värsta svårigheterna endast med hjälp av fortsatt kraftig medicinering från mycket låg ålder.

Vem kunde ha anat för några år sedan att vi skulle hamna i detta? Icke desto mindre är vi här, och den bistra verkligheten är att som ett resultat löper värdefulla unga liv över hela världen allvarliga risker att bli permanent skadade, till och med förlorade för oss.

Tvärtemot psykiatrins åsikter, är barn inga ”försöksdjur”. De är mänskliga varelser som har all rätt att förvänta sig skydd, omsorg, kärlek och möjligheten att uppnå sin fulla potential i livet. En möjlighet som förvägras dem pga psykiatrins diagnoser och kemiska tvångströjor.

Vi gör denna rapport, Barndrogning – Psykiatrin förstör liv tillgänglig för att avslöja de lögner och den propaganda som är i omlopp, för att ge perspektiv och information som inte gjorts lättillgängliga för föräldrar och andra berörda, men viktigast av allt, för att hjälpa till att bringa förnuft och kontroll tillbaka till omsorgen om och fostran av våra barn.

Barnen är vår framtid.

Det som är i riskzonen här än inget mindre än hela vår framtid.

Högaktningsfullt,


Jan Eastgate,
Ordförande för internationella Kommittén
för mänskliga rättigheter

NEDLADDNINGAR