Ödeläggelse av samhället: Psykiatrins påtvingade ”vård”

Med den snabba tillväxten av myndigheternas program för mentalvårdsprojekt i samhället för gravt psykiskt störda personer som nu kostar miljarder dollar, hur står till med samhällets mentalvård idag?

Den amerikanska New Freedom Commission on Mental Health utgav en rapport som hävdade, ”effektiva, avancerade behandlingar, absolut nödvändiga för vård av god kvalitet och tillfrisknande, finns nu tillgängliga för de allvarligaste psykiska sjukdomarna och allvarliga känslomässiga störningar”. [Betoning tillagd]

För dem som inte vet så mycket om psykiatri och dessa mentalvårdsprojekt ute i samhället, förefaller detta vara bra nyheter. Men exakt vad är dessa vitala ”behandlingar”?

De inbegriper huvudsakligen recept, som automatiskt kan användas för inköp flera gånger av läkemedel som kallas neuroleptika (från grekiska, som betyder ”som griper tag i nerven”, vilket reflekterar hur läkemedlet fungerar som en kemisk lobotomi).

Kostnaden för neuroleptika för behandling av så kallade schizofrena patienter över hela USA, uppgår till över 10 miljoner dollar (80 miljoner kr) om dagen. Behandlingen är vanligtvis livslång.

Så återigen, vad skulle vi betala för vård av god kvalitet, för tillfrisknande och för möjligheten att få tillbaka dessa människor till produktiva liv?

Enligt flera icke-psykiatriska och oberoende forskningsexperiment, är svaret på den frågan ”Inte alls mycket”. Vård av god kvalitet som leder till återhämtning och återintegrering kan vara mycket billig, såväl som snabb, bestående och, viktigast av allt, drogfri.

I en åttaårig studie konstaterade Världshälsoorganisationen, att allvarligt psykiskt störda patienter i tre ekonomiskt svaga länder, vars behandlingsmetoder inte omfattar massiv utskrivning av droger – Indien, Nigeria och Colombia – fann man att patienterna klarade sig avsevärt bättre än motsvarande patientgrupper i USA och fyra andra industriländer. En uppföljande studie kom fram till en liknande slutsats.

I USA på 1970-talet baserades den framlidne dr Loren Moshers Soteria House-experiment på tanken att ”schizofreni” kan botas utan droger. Soteria-patienter som inte fått neuroleptika klarade sig faktiskt bäst, jämfört med sjukhus- och läkemedelsbehandlade patienter i kontrollgruppen. Schweiziska, svenska och finska forskare har anammat och godkänt experimentet och använder det fortfarande i dag.

I Italien tömde dr Georgio Antonucci några av de mest förtryckande psykiatriska klinikerna genom att behandla svårt störda patienter med medkänsla, respekt och utan droger. Inom några månader blev de mest våldsamma avdelningarna de lugnaste.

Vad betyder allt det här?

Som varje forskare inom naturvetenskaperna med självrespekt kommer att säga, en teori är bra bara så länge den fungerar. Han vet att när han stöter på fakta som inte passar teorin, måste han fortsätta att undersöka och modifiera eller avvisa teorin baserad på de faktiska bevis som kom fram.

Under många år har psykiatrin aktivt stött sin teori att den enda ”behandling” för allvarlig psykisk ”sjukdom” är neuroleptika. Denna idé är dock felaktig. Sanningen är, att ge psykofarmaka till allvarligt psykiskt störda patienter inte bara är onödigt – och dyrt – det ger skadliga biverkningar på hjärnan och i personens liv.

Denna rapport avslöjar felen i psykiatrins argument – dess bluff, lögner och andra bedrägerier. Att ha denna information gör det mycket lätt att förstå varför psykiatriker skulle angripa vilket som helst alternativ och en bättre lösning på problemen med allvarliga psykiska störningar.

För sanningen är, att vi inte bara har att göra med brist på vetenskapligt kunnande eller vetenskapliga metoder, eller ens med en kvasivetenskap. Till synes ofarliga sådana uttalanden som ”Det finns klara vetenskapliga belägg för att nyare klasser av läkemedel bättre kan behandla symtom på schizofreni och depression med mycket färre biverkningar”, stöds inte av bevis och utgör ett rent medicinskt bedrägeri.

Psykiatrins syn på behandling av svårt psykiskt störda – den ”bevisgrundade”, ”vetenskapliga” och fungerande ryggraden inom mentalvårdsprojekt i samhället och andra psykiatriska program – är dålig vetenskap och dålig läkekonst men en mycket bra affär för psykiatrin.

Den enkla sanningen är att det finns fungerande alternativ till psykiatrins skadliga behandlingar av sinne, hjärna och kropp. Trots psykiatrin som nu kräver obligatorisk testning för psykisk sjukdom hos vuxna och barn överallt, uppmanar vi alla som har intresse av att bevara den psykiska hälsan, den fysiska hälsan och friheten för deras familjer, samhällen och nationer, att läsa denna publikation. Något måste göras för att åstadkomma verklig hjälp för dem som behöver det.

Högaktningsfullt,


Jan Eastgate,
Ordförande för internationella
Kommittén för mänskliga rättigheter

NEDLADDNINGAR