Viktigt meddelande till läsaren

Den psykiatriska yrkeskåren utger sig för att vara ensam skiljedomare angående psykisk hälsa och ”sjukdomar” i sinnet. Omständigheterna visar dock något annat:

1. PSYKIATRISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE MEDICINSKA SJUKDOMAR.

Inom medicinen existerar strikta kriterier för att ett tillstånd ska kunna kallas sjukdom: en förutsägbar grupp symptom, och orsaken till dessa symptom, eller en förståelse av deras fysiologi (funktion), måste bevisas och fastställas. Frossbrytningar och feber är symptom. Malaria och tyfus är sjukdomar. Sjukdomar fastställs existera med hjälp av objektiva bevis och genom fysiska tester. Dock har inga psykiska ”sjukdomar” någonsin medicinskt bevisats existera.

2. PSYKIATRIKER HÅLLER ENDAST PÅ MED MENTALA ”STÖRNINGAR”, INTE MED BEVISADE SJUKDOMAR

Emedan konventionell läkekonst behandlar kroppsliga sjukdomar, kan psykiatrin endast syssla med ”störningar”. I frånvaro av en känd orsak eller fysiologi kallas en grupp symptom som kan ses hos många olika patienter för en störning eller syndrom. Läkaren Joseph Glenmullen, vid Harvard Medical School, säger att inom psykiatrin ”är alla deras diagnoser enbart syndrom (eller störningar), grupper av symptom som antas vara relaterade, inte sjukdomar”. Som dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, säger: ”Det finns inget blodprov eller annat biologiskt test, för att fastställa närvaron eller frånvaron av en psykisk sjukdom, såsom det finns för de flesta kroppsliga sjukdomar.”

3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN TILL NÅGRA SOM HELST ”PSYKISKA STÖRNINGAR”.

Ledande psykiatriska organ såsom World Psychiatric Association och US National Institute of Mental Health medger att psykiatriker inte vet orsakerna eller botemedlen för någon psykisk störning eller vad exakt deras ”behandlingar” gör med patienten. De har bara teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser och metoder, och de saknar all vetenskaplig grund för dessa. Som den tidigare presidenten för World Psychiatric Association förklarade: ”Den tid då psykiatriker ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig leva med sin sjukdom.”

4. TEORIN OM ATT PSYKISKA STÖRNINGAR HÄRRÖR FRÅN EN ”KEMISK OBALANS” I HJÄRNAN ÄR EN OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM.

En rådande psykiatrisk teori (nyckeln till försäljning av personlighetsförändrande droger) är att psykiska störningar orsakas av en kemisk obalans i hjärnan. Som med dess övriga teorier finns det inga biologiska eller andra bevis som styrker detta. Elliot S. Valenstein, representant för en stor grupp av medicinska och biokemiska experter, fil.dr och författare till Blaming the Brain, säger: ”Det finns inga tillgängliga tester för bedömning av det kemiska tillståndet hos en levande persons hjärna.”

5. HJÄRNAN ÄR INTE DEN VERKLIGA ORSAKEN TILL LIVETS PROBLEM.

Människor upplever faktiskt problem och upprördheter i livet som kan resultera i psykiska problem, ibland mycket allvarliga sådana. Men att framhålla att dessa problem orsakas av obotliga ”hjärnsjukdomar” som bara kan lindras med farliga piller är oärligt, skadligt och ofta dödligt. Sådana medel är ofta starkare än ett narkotiskt medel och kan driva en till våld eller självmord. De döljer den verkliga orsaken till problemen i livet och försvagar individen, och förnekar honom eller henne möjligheten till ett verkligt tillfrisknande och hopp om framtiden.

NEDLADDNINGAR