Att skada ungdomar: Hur psykiatrin fördärvar ungdomarnas sinnen

Ideologiska övergrepp mot skolbarn

I sin roman från 1932 Du sköna nya värld, skildrar Aldous Huxley ett ”utopiskt” men totalitärt samhälle, ett som är galet och besatt av kontroll. Det är en kontrollerad civilisation, som använder, såsom Huxley angav, ”suggestionsteknik – genom betingning av barn, och senare med hjälp av droger.”

År 1967 samlades en grupp framstående psykiatriker och läkare i Puerto Rico för att diskutera sina mål för användning av personlighetsförändrande droger på ”normala människor” år 2000. I vad som mycket kan väl vara en uppföljare till Huxleys roman – förutom att det inte var dikt – inbegrep deras plan framställda ”berusningsmedel” som skulle skapa samma lockelse som alkohol, marijuana, opiater och amfetamin, vilka skapar ”disassociering” (att man avskärmar sig) och ”eufori”. Droger för att ”öka inlärningskapacitet hos individen ... skulle sannolikt förändra hela utbildningsprocessen, så att tiden, som användes till [undervisning i varje ämne] kraftigt skulle reduceras och undervisningen kunde utvidgas till att omfatta även ’karaktärsutbildning’.”

Puerto Rico-mötet drog slutsatsen att ”personlighetsförändrande droger faktiskt har något gemensamt med den nya utopiska tanken – båda kan ge en känsla av stabilitet och visshet, oavsett om det är realistiskt eller inte.” I den rapport det resulterade i konstaterade man också: ”De av oss som arbetar inom detta område ser en potential utveckla sig mot en i det närmaste total kontroll av människors emotionella tillstånd, mentala förmåga och vilja att handla. Dessa mänskliga fenomen kan startas, stoppas eller elimineras med olika slags kemiska ämnen. Det vi nu kan producera med vår vetenskap kommer att påverka hela samhället.”

Gruppen förutspådde också att ”[dagens] omfattningen av droganvändning kan bli obetydlig när vi jämför den med det möjliga antal kemiska ämnen som kommer att finnas för kontroll av utvalda aspekter av människans liv under år 2000.” [Betoning tillagd]. Idag, med mer än 20 miljoner barn runtom i världen som använder personlighetsförändrande medel och där man nästan uteslutande använder sig av psykologiska läroplaner i många skolor, är Huxleys, Du sköna nya värld, en verklighet.

Verkligheten förstärktes med utgivningen av en rapport från USAs New Freedom Commission on Mental Health, som rekommenderade att samtliga 52 miljoner amerikanska skolbarn skulle ”testas” för ”psykisk sjukdom”, och hävdade – utan bevis – att ”tidig upptäckt och bedömning som förbinds med behandling” kunde ”förebygga att psykiska problem förvärrades”. ”Behandling” betyder i grunden droger – oftast de dyraste, de som effektivt skapar mentalvårdspatienter för livet – för vilket myndigheter och försäkringsbolag kan faktureras.

Frågeformulär angående beteendekontroll existerar redan i många utbildningssystem. Kränkande frågor som ”Hur håriga tror du dina föräldrars intima kroppsdelar är?” eller om ”Du eller någon i din familj någonsin har blivit våldtagen eller sexuellt antastad” är vanligt förekommande. Personer som driver programmen har tagit till mutor, som till exempel 5 dollars presentkort, videouthyrningsgåvor eller ”matkuponger” till elever för att försäkra sig om att formulären med föräldrarnas samtycke lämnas in så att testet kan genomföras. De flesta föräldrar är omedvetna om att deras barn blir utvärderade. Skolorna rekommenderas att anlita licensierade ”experter” som har ”malpractice insurance” (är försäkrade mot tjänstefel).

Som svar på global psykiatrisk screening, förklarade Vera Sharav på Alliance for Human Research Protection (AHRP): ”Detta tvivelaktiga initiativ är ett radikalt intrång i privatlivet, det finns inget utrymme för individuella val – eller frihet för föräldrar att säga nej till psykofarmaka för sina barn. Sådana obligatoriska testprogram som godkänts av myndigheterna, motsäger de friheter som garanteras i ett demokratiskt samhälle.”

Barn över hela världen är utsatta för extremt farliga angrepp. Även föräldrar och lärare blir numera också lurade av begreppet ”förbättrad psykisk hälsa och bättre undervisning”. Resultaten är förödande:

  • Bara i USA befinner sig 1,5 miljoner barn och ungdomar, som går på antidepressiva medel, i riskzonen för kända biverkningar i form av våld eller självmord, framkallade av psykiatriska medel.
  • Normerna för vad som ska uppnås i undervisning har rasat som ett resultat av psykologibaserade läroplaner.
  • Sedan 1960-talet ökade antalet våldsbrott bland ungdomar under 18 år i USA med mer än 147 %; narkotikarelaterade våldsbrott med över 2 900 %.
  • Våldsbrottsstatistikerna i hela Europeiska unionen, Australien och Kanada har börjat likna eller t.o.m. överträffa dem i USA.

Vi är övertygade om att det är genom våra barn som samhällena kommer att överleva eller gå under. Denna rapport har skrivits för att upplysa de föräldrar som arbetar uppriktigt och omsorgsfullt i hopp om att trygga en bättre utbildning och ett större hopp om framgång i livet för sina barn. Den har också skrivits för engagerade lärare som också arbetar av kärlek till barnen och deras välbefinnande. I själva verket är detta för alla som instinktivt förstår att barn inte bara behöver kärlek och skydd, och alltid är värdefulla, men också att de representerar nytt liv idag och, ännu viktigare, nytt liv i morgon.

Denna information är inte någon lätt, angenäm läsning, men snälla du, håll ut, därför att till slut kommer du att tvingas möta den hårdaste verkligheten, nämligen, att barnen är i stort behov av vår hjälp och vårt skydd. Utan detta är framtiden för alla och envar i allvarlig fara. Av denna anledning ber vi om din hjälp.

Högaktningsfullt,


Jan Eastgate,
Ordförande
för internationella
Kommittén för mänskliga rättigheter

NEDLADDNINGAR